Pystytkö herättämään henkilöstösi innovaatiointohimon?

Home / Yleinen / Pystytkö herättämään henkilöstösi innovaatiointohimon?

Kuten hyvin tiedetään, organisaation innovatiivisuus on kilpailukyvyn edellytys. Uusi tuote, uusi tekniikka, uusi brändi, uusi tuotantotapa tai uusi palvelu ovat kaikki innovaatioita. Innovaatiota ei kuitenkaan synny tyhjästä – vaan ihmisistä.

Kuka osaa innovoida?

Hammond, Neff, Farr ja Schwall (2011) julkaisivat Psychology of Aestetics, Creativity and the Arts-lehdessä yhteenvedon siitä, mitkä tekijät selittävät innovaatioita työssä. Heitä kiinnosti, mitkä yksilölliset tekijät, työhön liittyvät tekijät ja työympäristöön liittyvät tekijät lisäävät innovatiivisuutta. He siis halusivat tietää, ketkä ja missä olosuhteissa ovat kaikkein innovatiivisimpia.

Herätä usko ja intohimo!

Yllättäen luova persoonallisuus ja avoimuus uudelle selittivät vain jonkin verran innovatiivisuutta. Innovatiivisuus ei siis välttämättä edellytä tietynlaista persoonallisuutta. Tärkeämpiä innovatiivisuutta lisääviä tekijöitä olivat motivaatio, se, että kokee pystyvänsä työhönsä ja se, että kokee pystyvänsä luovaan ajatteluun. Toisin sanoen, jos uskoo pystyvänsä luovaan ajatteluun ja innovointiin, voi olla innovatiivinen. Miten uskoa omaan ”innovointikykyyn” voidaan lisätä?  Voisiko innovaatiotyökalujen (esim. aivoriihen) käyttö lisätä uskoa omiin innovointikykyihin – herättää intohimon? Välttämättähän ideat eivät rönsyile  itsestään vaan tarvitaan  menetelmiä innovoinnin ja ideoinnin avuksi.  Oletan, että onnistunut innovaatiokokemus voi lisätä innovaatiokykyä. Jos siis epäilet, onko henkilöstössäsi tarpeeksi luovuutta, saatat olla väärillä jäljillä. Intohimo innovaatioon voi herätä, kun sitä herätellään.

Vaadi innovatiivisuutta!

Työn toteuttamiseen liittyvät tekijät olivat yhteenvedon mukaan selvästi keskeisempiä innovaatiotoiminnan selittäjiä kuin edellä kuvatut yksilölliset tekijät. Tosin sanoen sillä, miten työ organisoidaan voidaan vaikuttaa innovatiivisuuteen.  Ne, jotka saivat työskennellä itsenäisesti, tekivät monipuolista työtä ja kokivat, että heiltä odotetaan luovuutta ja innovatiivisuutta olivat kaikkein innovatiivisimpia.  Pohdi, miten lisäät työn itsenäisyyttä ja monipuolisuutta! Viesti henkiöstölle  selvästi, että heiltä odotetaan luovuutta ja innovatiivisuutta!

Luo kannustava turvapesä!

Työympäristöön liittyvistä tekijöistä myönteinen innovatiivisuuteen kannustava ilmapiiri, esimiehen tuki, uudistava johtamistyyli sekä riittävät resurssit edistivät innovatiivisuutta. Nämä tekijät ovat tärkeitä erityisesti ideoiden käytäntöönpanovaiheessa, jossa yksilön täytyy ikään kuin myydä ideansa muille. Myönteinen ilmapiiri on tärkeä, koska innovointi on usein omalta mukavuusalueelta poistumista, riskinottoa. Tällöin on tärkeää, että voi kokea olevansa ”turvassa” ja epäonnistua. Pohdi, kaatuuko uusi idea teillä  ensimmäiseen hapannaamaan vai kehittyykö se eteenpäin? Miten luot ilmapiirin, jossa voi kehitellä uutta, mutta myös epäonnistua? Miten johtamistyylisi tukee innovatiivisuutta?

Vaikuta kaikkeen!

Tutkimusten perusteella em. yksilölliset tekijät, työn toteuttamiseen liittyvät tekijät sekä työympäristöön liittyvät tekijät muodostavat vuorovaikutusverkoston. Ne siis vaikuttavat toisiinsa. On  huomattu, että erityisesti ne, jotka ovat hyvin avoimia uusille kokemuksille,  joilla on itsenäinen työ, ja jotka saavat esimieheltä runsaasti tukea ja palautetta ovat kaikkein luovimpia. Kannattaa siis vaikuttaa kaikkiin em. tekijöihin, jos haluaa synnyttää innovatiivisuutta. Jos ongelmia edelleen ilmenee, katso seuraava video… …   http://www.youtube.com/watch?v=6b6ItY9w9MI

Tarkista innovaatioedellytykset!

Koska Vapaassa pudotuksessa ideoista tehdään käytäntöä, kehitimme yhteenvedon pohjalta työkalun. Se on innovatiivisen esimiehen tarkistuslista. Siinä on kysymyksiä, joiden avulla voi analysoida oman henkilöstösi innovatiivisuuden perusedellytyksiä.

Innovatiivisen esimiehen 12 kohdan kysymyslista:

 1. Olenko rekrytoinut innovatiivisia ihmisiä, jotka haluavat uusia kokemuksia?
 2. Onko henkilöstöni motivoitunutta työhönsä sekä innovoimaan?
 3. Uskoo henkilöstöni, että he ovat innovatiivisia?
 4. Miten lisään uskoa henkilöstöni innovaatiokykyyn?
 5. Tietääkö henkilöstöni, että heiltä odotetaan luovuutta ja innovatiivisuutta?
 6. Onko henkilöstölläni positiivisia kokemuksia innovoinnista?
 7. Onko meillä käytössä innovatiivisuutta edistäviä työkaluja?
 8. Onko työ innovatiivisuuteen kannustavaa eli esimerkiksi riittävän itsenäistä?
 9. Tukeeko ilmapiirimme innovatiivisuutta? Voiko meillä turvallisesti epäonnistua?
 10. Onko innovatiivisuudelle tarpeeksi resursseja esim. aikaa ja rahaa?
 11. Miten uusien ideoiden esiintuojaan suhtaudutaan?
 12. Miten johtamistapamme tukee innovatiivisuutta?

Comments(0)

Leave a Comment