Tulevaisuuden menestyjät rakastavat, uudistuvat ja ymmärtävät asiakasta

Home / Yleinen / Tulevaisuuden menestyjät rakastavat, uudistuvat ja ymmärtävät asiakasta

Haluamme haastaa yrityksiä arvopohjaiseen ajatteluun, innovaatioihin, rohkeaan myyntiin, visionääriseen ajatteluun ja ennen kaikkea selkeään viestintään. Suomessa on pysähtyneisyyden tunnelma. Prosessit on viilattu loppuun. On nopeasti löydettävä aidosti uusia tapoja tehdä ja viestiä. Tehoja ei löydetä tekemällä lisää ja nopeammin vaan tekemällä fiksummin.

Miksi?

Kaikki lähtee hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä, MIKSI? Me inspiroidumme koska me uskomme siihen mitä olemme tekemässä ja mihin olemme menossa. Jos uskomme ja elämme todeksi yrityksen unelmaa, kaikki teot vievät kohti unelmaa. Kysy itseltäsi: Oletko innostunut työstäsi? Rakastatko sitä mitä teet? Uskotko siihen mitä yrityksessä tehdään?

Asiakkaat rakastuvat yritykseen, joka pystyy ihastuttamaan heitä. Tunne on vahvin tekijä kaupanteossa. Pystytkö vakuuttamaan asiakkaan? Miten? Uskomalla itse eniten. ”People don´t buy what you do; they buy why you do it”, Simon Sinek.

Asiakasymmärrys

Väitämme, että valtaosa yrityksistä ei ymmärrä mitä asiakas oikeasti haluaa ja tarvitsee. Yksinkertaista, yrityksen tehtävänä on auttaa asiakastaan menestymään. Parantamalla asiakaskokemusta, samalla vahvistetaan myös yrityksen sisäistä kulttuuria. Nämä kaksi kulkevat aina käsikädessä.

Asiat eivät sinänsä ole kovin uusia. Silti yrityksissä käytetään liian vähän aikaa asiakkaan kuuntelemiseen. Voin helposti nostaa esille käytännön esimerkin ravintolamaailmasta, koska aikoinaan olen sitä maailmaa ollut seuraamassa erittäin läheltä. Se miten rakennettiin menestyvä konsepti, ei perustunut parhaisiin raaka-aineisiin, hyvällä maulla suunniteltuun sisustukseen, törkeän nimekkäisiin kokkeihin vaan erittäin hyvään asiakaspalveluun ja uusien toimintamallien kehittämiseen yrityksen sisällä. Väitän, että jokainen ravintolakonsepti Tampereella kasvattaisi myyntilukuja ja asiakasmääriä panostamalla yhteisen unelman jalkauttamiseen henkilöstölle ja kohottamalla asiakasajattelun yrityksen tärkeimmäksi teemaksi.

Uudistuminen

Uudistuminen ja muutos yrityksessä lähtee vahvan Miksi-ajattelun jalkauttamisesta ja asiakaskokemuksien vahvistamisesta. Mitä jos yrityksissä jatkuvasti keskityttäisiin siihen, miten tuotteet ja palvelut tuottavat asiakkaalle WOW-efektin? Jatkuva uudistuminen kuulostaa pelottavalta. Muutos tuo usein mukanaan vastarintaa. Mitäpä jos se olisikin yritykseen sisäänrakennettu toimintamalli? Kun yhdistetään vahva yhteisesti jaettu unelma ja asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja kehittämisen vimma, yritys uudistuu ja kehittyy ilman puskemistakin.

Myös asiakkaan kuunteleminen ja asiakkaalta kysyminen saattaa tuottaa menestyskonsepteja. Uudistuminen lähtee kyvystä tarttua hiljaisiin signaaleihin, uuden innovoimiseen, rohkeuteen tarttua haasteisiin ja uskallukseen epäonnistua.

Blogin inspiraation lähteinä: Simon Sinek – Tony Hsieh

 

Comments(0)

Leave a Comment