Yhteisen tekemisen malli on ainoa oikea

Home / Yleinen / Yhteisen tekemisen malli on ainoa oikea

 

A.A. de Waalin uraa uurtavassa tutkimuksessa skannattiin lähes 300 erilaista tutkimusta/kirjallista teosta, joissa oli selvitetty menestyvien yritysten ominaisuuksia (the Characteristics of High Performance Organizations).  Lisäksi hän teki laajan kyselytutkimuksen lähes 1500 organisaatiolle. De Waalin tutkimuksen ehdoton vau-faktori on De Waalin kyky tiivistää HPO-ominaisuudet viiden teeman alle: johtamisen laatu, avoimuus ja jatkuvan oppimisen kulttuuri, pitkäjänteinen suunnittelu, jatkuva parantaminen ja osaava työvoima.

Raapaistaan de Waalin tutkimusta ensimmäisen kerran, ja nostetaan esiin tiimityön merkitys. De Waalin mukaan HPO-yritys kykenee tekemään tiimityöstä, yhteistyöstä ja toisilta oppimisesta erottamattoman osan yrityksen toimintaa ja yrityskulttuuria. Työntekijöillä on yhteinen näkemys yrityksen ja tiimin tavoitteista sekä toimintatavoista ja parhaita oppeja ja käytänteitä jaetaan tiimirajojen yli.  Organisaatio on yksinkertainen ja litteä.

Kuitenkin valtaosa yrityksistämme edelleen nojaa hierarkiaan sekä yksilöllisiin tehtäviin, yksilölliseen mittaamiseen ja yksilölliseen palkitsemiseen, ja pitää kaikenlaista yhteisöllistä tekemistä höpönpöpön puppuna, joka vie aikaa todelliselta tekemiseltä. Yksilöllisestä tekemisen kulttuurista on todellakin tulossa meille kohtalon kysymys. Ilkka Halavan mukaan ”tänä päivänä yksin tehdyn työn arvo ei kata edes omaa palkkaa.” Onko meillä tähän varaa?

Yhdessä tekemissä ja oppimisessa on valtava voima. Kun sen voiman kerran kokee ja näkee, ei paluuta ole. Itse saamme kokea sen jokaisen asiakkaamme kanssa, ja se on meidän polttoaineemme.

Comments(0)

Leave a Comment