E-Book: The Lean Enterprise

Home / E-Book: The Lean Enterprise

The Lean Enterprise – toisin tekemisen tiivis oppimäärä 2

Tulevaisuuden menestystekijöitä ovat yrityksen ketteryys ja kyky ymmärtää asiakasta sekä rakentaa tuotteita ja palveluita aitoon tarpeeseen. Liini yritys ei synny johdon toiveesta tai ylhäältä alaspäin valutettavasta ajatusmallista. Liini yritys on kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintatapa.

Tässä e-bookissa solahdamme liinin maailmaan ja selvitämme, mistä ajattelu on kotoisin. Paljastamme myös, miten yritys voi hyödyntää Lean Startupin menetelmiä ja millaisia tuloksia sillä voidaan saada aikaan.

Täytä tietosi ja lataa E-book

* pakollinen tieto